ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

O ιστότοπος www.e-lena.gr σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλή περιήγηση!

Ο ιστότοπος www.e-lena.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης, μέσω του διαδικτύου, ειδών και προϊόντων ένδυσης και συναφών αξεσουάρ. Αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «Ε. ΜΕΤΑΞΑ & ΣΙΑ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. ο93891132, Δ.Ο.Υ. .........................., αριθμό μητρώου στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 97298 και έδρα την Θεσσαλονίκη (6οχλμ Θεσσαλονίκης-Ωραιοκάστρου), όπου και η διεύθυνση επικοινωνίας, με τηλέφωνα επικοινωνίας +30.231.0685420, fax +30.231.0685422 και email info@e-lena.gr

Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση των σελίδων τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας www.e-lena.gr και του περιεχόμενου της. Η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας www.e-lena.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης / συναλλασσόμενος έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση περιεχομένου της. Επιπλέον, είναι δυνατή η μονομερής, απροειδοποίητη τροποποίηση των παρόντων όρων και προς τούτο καλείστε να τους ελέγχετε τακτικά καθώς η χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης / συναλλασσόμενος της ιστοσελίδας δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.e-lena.gr.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στον χρήστη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις σελίδες της ιστοσελίδας  www.e-lena.gr και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους.

 Άπαντα τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν και συνιστούν την ιστοσελίδα www.e-lena.gr και ενδεικτικά τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά στοιχεία με τους συγκεκριμένους χρωματισμούς αυτών, τα διαφημιστικά μυνήματα στο σύνολο τους,  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «Ε. ΜΕΤΑΞΑ & ΣΙΑ Α.Ε.», που προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία, επιφυλασσομένης του δημιουργού για την ενάσκηση παντός δικαιώματός του προς υλοποίηση και εφαρμογή της προστασίας αυτού. Ειδικότερα, τα κείμενα/ φωτογραφίες της ιστοσελίδας το www.e-lena.gr  είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» όπως και τα λοιπά έργα που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο, προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Το domain name, η επωνυμία της ιστοσελίδας και τα ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα που αναρτώνται σε αυτήν και χρησιμοποιούνται από τον δημιουργό παρέχουν στον τελευταίο τα απορρέοντα από την κείμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί σημάτων, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού αποκλειστικά δικαιώματα.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες, σήματα διακριτικά γνωρίσματα, τίτλοι και κείμενα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  www.e-lena.gr διατίθεται στον επισκέπτη / χρήστη / συναλλασσόμενο για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση και η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική όπως και οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ωστόσο, αναφορικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.e-lena.gr παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα. 


Accept