ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χρήση της ιστοσελίδας  www.e-lena.gr και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτής,  προϋποθέτει τη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Θα σας ζητηθεί, για το σκοπό αυτό, το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση αποστολής όπου και θα αποσταλούν τα είδη και τα προϊόντα που θα επιλέξετε, ο αριθμός σταθερού ή κινητού σας τηλεφώνου, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και σε περίπτωση που η συνδιαλλαγή αφορά επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία, τα απαιτούμενα για την έκδοση τιμολογίου επιπλέον των παραπάνω στοιχείων, δηλαδή ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και το είδος της δραστηριότητας. Επιπρόσθετα και εφόσον αποτελέσει επιλογή σας η καταβολή του τιμήματος των αγορών σας με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθεί ο αριθμός αυτής, με τον πρόσθετο κωδικό χρήσης που αναγράφεται στην οπίσθια όψη της κάρτας σας, όπως και η ημερομηνία λήξης της.

Τα στοιχεία αυτά που αποτελούν προσωπικά σας δεδομένα προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας  www.e-lena.gr και την υλοποίηση των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών. Δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή μεταβιβασθούν σε τρίτους, εκτός εάν αυτό ζητηθεί αρμοδίως από Δημόσια Αρχή με τη τήρηση των διαδικασιών και για εκείνες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. Σε περίπτωση χρήσης από πλευράς σας της πιστωτικής σας κάρτας, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται αμέσως από τη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας www.e-lena.gr ακριβώς μετά την εκτέλεση της παραγγελίας.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός της ως άνω επιχείρησης, έχετε και οι ίδιοι, με τη δυνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας προσωπικού σας λογαριασμού, μέσω της απόκτησης Κωδικού Χρήστη (username) και Κωδικού Ασφαλείας (password). Η χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και ταυτόχρονα η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, η διατήρηση της μυστικότητάς τους και της απόκρυψής τους από τρίτους εμπίπτει αποκλειστικά στο δικό σας πεδίο ευθύνης. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του αποτελεί υποχρέωσή σας η άμεση ειδοποίησή μας, με σκοπό την αποστολή σε εσάς νέων κωδικών και την εξακρίβωση διενέργειας τυχόν ανεπιθύμητων συναλλαγών. Προς περαιτέρω δε εξασφάλιση της από πλευράς σας χρήσης των κωδικών σας, συνιστούμε την ανά τακτά χρονικά διαστήματα αλλαγή τους, καθώς και την μικτή χρήση γραμμάτων και αριθμών, κατά τη δημιουργία τους.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη / συναλλασσόμενου του www.e-lena.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς επίσης και στις οικείες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση ο δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για διαφημιστικούς ή διοικητικούς λόγους (όπως να σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αλλαγές στην ιστοσελίδα ή για λόγους εξυπηρέτησης πελατών). Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας καθώς και ορισμένες μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (όπως ανώνυμα στοιχεία χρήσης, cookies, διευθύνσεις IP, τύπος του περιηγητή, clickstream στοιχεία, κ.λπ.) ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα και το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και να δημιουργήσουμε νέα χαρακτηριστικά, προσφορές, τρόπους λειτουργίας και υπηρεσίες, μέσω της αποθήκευσης, της παρακολούθησης, και της ανάλυσης των προτιμήσεων των χρηστών και των παρόντων τάσεων.

Ο δημιουργός είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς, λειτουργικότητας, διαχείρισης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι επισκέπτες / χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο δημιουργός επίσης της ιστοσελίδας www.e-lena.gr διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει προσωπικές ή/και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που ο ίδιος θεωρεί σωστές ή απαραίτητες για την επιβολή των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας, να λάβει προληπτικά μέτρα που αφορούν σε ευθύνες, να διευρύνει και να υπερασπιστεί εαυτόν ενάντια σε αξιώσεις ή καταγγελίες τρίτων, να βοηθήσει κυβερνητικές υπηρεσίες, να προστατεύσει την ασφάλεια της ιστοσελίδας και για να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, ή την προσωπική ασφάλεια του ιδίου, του προσωπικού του, των επισκεπτών / χρηστών/ συναλλασομένων της ιστοσελίδας ή άλλων.

Αφού λάβουν τις πληροφορίες που υποβάλλατε, ο δημιουργός και το προσωπικό του καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διαφυλάξει την ασφάλεια των συστημάτων. Ωστόσο, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι αυτό δεν αποτελεί εγγύηση πως τέτοιες πληροφορίες δε μπορούν να αποκαλυφθούν, να αλλάξουν, ή να καταστραφούν από την παραβίαση οποιωνδήποτε φυσικών, τεχνικών, ή τεχνοκρατικών διασφαλίσεων.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η ιστοσελίδα www.e-lena.gr ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη /συναλλασσόμενου ή την χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα  www.e-lena.gr, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί επισκέπτης / χρήστης / συναλλασσόμενος, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης / χρήστης / συναλλασσόμενος της ιστοσελίδας www.e-lena.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης / συναλλασσόμενος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες ή σελίδες αυτές. Cookies επιδόσεων είναι τα cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Επίσης συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Cookies λειτουργικότητας είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του. Cookies στόχευσης / διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες / χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, Web TV, on demand video ή άλλων τέτοιων υπηρεσιών που διατίθενται online ή offline, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του υλικού σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από την ιστοσελίδα σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων εκτός των περιπτώσεων όπου έχει χορηγηθεί από τον δημιουργό η σχετική κάθε φορά άδεια.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η χρήση του ιστότοπου www.e-lena.gr πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους λειτουργίας της και με τρόπο τέτοιο ώστε να μη παρεμποδίζεται μερικά ή καθ' ολοκληρίαν η πρόσβαση σε αυτή και η χρήση της από τρίτους. Ο δημιουργός και το προσωπικό του ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία που θα προκληθεί σε επισκέπτη / χρήστη από χρήση της ιστοσελίδας κατά τρόπο αντίθετο στα οριζόμενα στους γενικούς και ειδικότερους όρους αυτής.

Περαιτέρω, ο χρήστης του ιστότοπου θεωρείται ότι κατά και με την είσοδό του σε αυτό συναινεί, συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

  1. Δεν θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου προκειμένου να μεταβιβάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εικόνες ή μηνύματα οποιασδήποτε μορφής που είναι παράνομα, απειλητικά ή επιζήμια για τους αποδέκτες αυτών, παραπλανητικά, δυσφημιστικά, προσβλητικά ή πορνογραφικά.
  2. Δεν θα παραποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπου δημιουργώντας σε τρίτους την εντύπωση ότι πρόκειται περί δικού του πνευματικού δημιουργήματος.
  3. Δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αντίθετη ή αποσκοπούσα στην παραποίηση του σκοπού λειτουργίας και χρήσης του ιστότοπου ή των παρεχομένων από αυτόν υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε ενέργειας εγγραφής τρίτου προσώπου δίχως την σχετική προς τούτο συναίνεσή του.
  4. Δεν θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου προκειμένου να παραβιάσει διατάξεις εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου.
  5. Ο επισκέπτης / χρήστης / συναλλασσόμενος του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για την διευκόλυνση ή διεξαγωγή πάσης φύσεως εμπορικής ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, δίχως την προηγούμενη προς τούτο έγκριση του δημιουργού του.

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο δημιουργός του ιστότοπου, κατά την λειτουργία αυτού, δεν επιθυμεί και σε κάθε περίπτωση δεν επιδιώκει να λάβει οποιασδήποτε φύσης εμπιστευτική, μυστική ή αποκλειστική πληροφορία τρίτων ή οποιοδήποτε υλικό τρίτων από τους επισκέπτες / χρήστες/συναλλασόμενους του ιστότοπου με κανένα απολύτως τρόπο. Αποστέλλοντας  στον ιστότοπο οποιαδήποτε πληροφορία ο επισκέπτης / χρήστης / συναλλασσόμενος κατανοεί και αποδέχεται την αποκλειστική ευθύνη ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν ανήκει σε τρίτον ή δεν παραβιάζει δικαιώματα εμπιστευτικότητας ή αποκλειστικότητας τρίτων.

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Ο ιστότοπος www.e-lena.gr ενδέχεται να περιλαμβάνει κόμβους σύνδεσης (links) με ιστοτόπους ιδιοκτησίας τρίτων προς τον δημιουργό προσώπων. Σε ότι αφορά τους συγκεκριμένους ιστότοπους, ο δημιουργός ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το περιεχόμενο αυτών, τους περιλαμβανόμενους σε αυτούς κόμβους σύνδεσης, τις περιεχόμενους σε αυτούς διαφημίσεις. Ο δημιουργός, περιλαμβάνοντας στον ιστότοπο www.e-lena.gr  κόμβους σύνδεσης (links) με ιστοτόπους ιδιοκτησίας τρίτων προς αυτόν προσώπων ουδόλως εννοεί οποιονδήποτε τρόπο υπονοεί διασύνδεση ή υποστήριξή του προς τους συγκεκριμένους ιστότοπους ή προς το περιεχόμενο αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος του επισκέπτη / χρήστη/συναλλασόμενου, μέσω των περιεχόμενων στον ιστότοπο www.e-lena.gr κόμβων σύνδεσης, σε ιστοτόπους και ιστοσελίδες τρίτων, πραγματοποιείται με  αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη. Ρητά δε ο δημιουργός του ιστότοπου www.e-lena.gr αποποιείται κάθε ευθύνη αυτού για την αποκατάσταση οιουδήποτε είδους ζημίας τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη του ιστότοπου www.e-lena.gr από την ύπαρξη στον ιστότοπο www.e-lena.gr κόμβων σύνδεσης ή από την είσοδό τους, μέσω των κόμβων αυτών, στους ιστότοπους ή ιστοσελίδες τρίτων προς τον δημιουργό προσώπων. Η διατύπωση από τον επισκέπτη / χρήστη/ συναλλασόμενο του ιστότοπου www.e-lena.gr προς τον δημιουργό αυτού, οποιουδήποτε είδους παράπονο σχετικά με την ύπαρξη κόμβων σύνδεσης ή τους ιστότοπους ή τις ιστοσελίδες στις οποίες οι κόμβοι παραπέμπουν είναι σε κάθε περίπτωση δεκτή. Ωστόσο, ο δημιουργός επιφυλάσσει για τον εαυτό του το αποκλειστικό δικαίωμα όπως κατά διακριτική του ευχέρεια προσθέσει, αλλάξει, αφαιρέσει, δίχως καμία προς τούτο ειδοποίηση, κόμβο ή κόμβους σύνδεσης με ιστοτόπους ή ιστοσελίδες τρίτων προς τον ίδιο προσώπων.

 

ΕΥΘΥΝΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η ευθύνη της ως άνω επιχείρησης και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας www.e-lena.gr περιορίζεται αποκλειστικά στη παροχή των ειδών και προϊόντων που θα επιλέξει ο πελάτης στην τιμή που αυτά θα πωλούνται την ημέρα και ώρα της ηλεκτρονικής εισαγωγής της παραγγελίας, στον έλεγχο της ποιότητος, αρτιότητας και σφράγισης των προϊόντων, των συσκευασιών των ειδών και των προϊόντων,  αμέσως πριν την αποστολή τους και στην έγκαιρη αποστολή αυτών στο προορισμό που θα της υποδειχθεί. Για το σκοπό αυτό και συνεργάζεται με διανομείς που πληρούν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας κατά την εκτέλεση μεταφορών.

Η ως άνω επιχείρηση όμως, όπως και το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτής που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας www.e-lena.gr ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή την μη εκτέλεση της παραγγελίας ή για την μη έγκαιρη παράδοση αυτής σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, για τυχόν ζημίες ή φθορές που θα προκύψουν στα είδη ή προϊόντα από και κατά την μεταφορά τους και σε κάθε περίπτωση για αξιώσεις των πελατών της εδραζόμενες σε πράξεις ή παραλείψεις τρίτων που δεν τελούν σε σχέση προστήσεως μαζί της. Θέμα ευθύνης επίσης δεν τίθεται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου η ίδια η φύση του προϊόντος αποτρέπει την μεταφορά του σε μεγάλη απόσταση ή επιβάλλει την τήρηση ιδιαίτερα συγκεκριμένων συνθηκών μεταφοράς.

 Ο δημιουργός του ιστότοπου www.e-lena.gr αποποιείται ρητά κάθε ευθύνης και εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά: α) κάθε ευθύνης ή εγγύησης σχετικά με την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου για την διευκόλυνση, την διεξαγωγή ή την προώθηση εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων τρίτων προς τον δημιουργό προσώπων, β) κάθε ευθύνης ή εγγύησης ότι ο ίδιος ο ιστότοπος ή τμήμα αυτού ιών (viruses), σκουληκιών (worms), δούρειων ίππων (Trojanhorses) ή οιουδήποτε άλλου φθοροποιού ή καταστρεπτικού στοιχείου, γ) κάθε ευθύνης ή εγγύησης ότι η είσοδος ή η χρήση του ιστότοπου θα είναι αδιάκοπη ή δίχως σφάλματα, δ) κάθε ευθύνης ή εγγύησης έναντι πάσης φύσεως προσωπικής ή υλικής ζημίας των επισκεπτών / χρηστών από το περιεχόμενο ή την χρήση του ιστότοπου. Ως εκ τούτου, ο δημιουργός του ιστότοπου  www.e-lena.gr και το προσωπικό αυτού ουδόλως θα δύναται να θεωρηθούν υπεύθυνοι ή υπόχρεοι αποκατάστασης οιουδήποτε είδους ζημίας σχετικής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων, με την διαθεσιμότητα αυτού, την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν,  την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα για την διευκόλυνση, την διεξαγωγή ή την προώθηση εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων τρίτων προς τον δημιουργό προσώπων.


Accept